“Sizin için düşünen, Okul Danışmanlığı Hizmetleri var...”

Kimler Kreş Açabilir

03 Mart 2018 - 15:50

Kimler Kreş Açabilir ?

Kimler Kreş Açabilir ?

Kimler Kreş Açabilir ?

Kreş açmak isteyenlerin en çok sorduğu sorulardan biri olan kimler kreş açabilir sorusunu cevaplayalım. Öncelikle bu iş için yaptığını araştırmaların güvenirliği konusunda emin olmanızda yarar bulunmaktadır.

Kreş açmak için gerekli olan şartların neler olduğu konusunda bir çok görüşme yapmaktayız. Bu nedenle bu soruya da net olarak cevabı verelim istedik. Aslında işin özü herkes kreş açabilir. Tabi herkes derken normal şartlar altında olduğunu belirtmek isteriz.

Şimdi ilk önce Kurucu ve Sorumlu müdür ayrımını yapalım.  Sonrasında ise kimlerin kreş açacağını netleştirmiş olalım.

Kurucu :  Özel kreş ve gündüz bakımevi ve özel çocuk kulübü veya her üçünü bir arada açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.
Sorumlu Müdür : Kuruluşun amacına uygun olarak işleyişi ile ilgili idari konulardaki her türlü işlemden, kuruluştaki çocukların eğitimi, bakımı ve beslenmelerinin sağlık kurallarına uygun olarak sağlanmasından, sevgi ve ilgiye dayalı bir ortam oluşturulmasından, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine yardımcı olunmasından, çocuklara temel ahlâki kavramlar ve değerler ile bu alışkanlıkların kazandırılmasından birinci derecede sorumlu olan kişiyi, ifade etmektedir.

Şimdi bu noktada belirtmemiz gerekiyor ki siz kurucu olacaksanız yapacağınız iş belli, hem kurucu hem müdür olacaksanız onun şartı da belli.

Şimdi bu şartların neler olduğuna bakalım.

Kurucularda aranacak şartlar

MADDE 5 – (1) Kuruluş açacak veya açılmış bir kuruluşu devir alacak olan kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmak,
b) En az ilkokul mezunu olmak,
c) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar, topluma karşı suçlar, kişilere karşı suçlar ile uluslararası suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkûm edilmemiş olmak.

Kreş Müdüründe aranacak şartlar

Sosyal hizmet bölümü, rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü, eğitimde psikolojik hizmetler bölümü, psikoloji bölümü, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği, okul öncesi eğitimi öğretmenliği, anaokulu öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü, çocuk gelişimi bölümü, sınıf öğretmenliği alanlarından birinde dört yıllık yükseköğretim yapmış olmak ya da sosyal hizmet, çocuk gelişimi, anaokulu öğretmenliği önlisans mezunu olup, mezun olduktan sonra en az iki yıl resmi veya özel okul öncesi eğitim kuruluşlarında görev yapmış olmak,

Şimdi bu iki şartları da görüp size uyuyorsa o zaman hem müdür hem de kurucu olabilirsiniz. Ama şartları sağlayamıyorsanız yalnızca kurucu olursunuz.

Şimdi kimler kreş açabilir sorusuna net bir cevap verdiğimizi düşünüyoruz.

Kimler Kreş Açabilir Sorusunun cevabı bu kadar açık ve nettir.

Buradan yola çıkarak hemen hemen herkesin kreş açma konusunda bir engelinin bulunmadığını görüyoruz. Önemli olan kreşin açılması değil devam etmesidir. Sürdürülebilir işletme noktasında yapacaklarınız bu tarz uygulamalardan daha önemlidir. Yapacağınız her çalışma sizin kalitenizi yansıtmalı ki tercih edilebilir olun. Tabi işin eğitim kısmını da unutmamak gerek.

 

Yusuf YILMAZ

Okul Danışmanlığı Hizmetleri.

Benzer İçerikler
  • Kreş Açma Maliyeti 2018
  • Kreş Açma Maliyeti 2018 Kreş açarken en önemli hususların başında maliyetler gelmektedir. Bu yazımızda maliyet hesabı yaparken nelere ...
  • Kimler Kreş Açabilir
  • Kimler Kreş Açabilir? Bu yazımızda kreş açmak düşüncesine başlayanların en çok sordukları sorulardan biri olan Kimler Kreş ...